c/ de l’Estrella, 29

08901 L’Hospitalet de Llobregat

Tlf. 931 868 757

santjosep@santjosepveterinaria.es